مطالب تخصصی

مطالب تخصصی

سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مدیریت دانش: بخش دوم- شرکت‌های سرمایه‌گذاری

   شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر، شرکت‌هایی هستند که به اعطای منابع مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوظهور دارای پتانسیل رشد

ادامه مطلب »
مطالب تخصصی

سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مدیریت دانش: بخش اول- توسعه سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری خطرپذیر(Venture capital)    سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر(VC) که تحت عنوان “سرمایه‌گذاری کارآفرینی” نیز شناخته می‌شود، عبارت است از تامین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌و‌کارهای جدید

ادامه مطلب »