خدمات تحول دیجیتال

تحول دیجیتال بر اساس مطالعات جامع در سطح بین المللی، و نظر مدیران ارشد سازمان‌ها، رتبه ۱ را به لحاظ دغدغه ذهنی به خود اختصاص داده است. با این حال حدود ۷۰ درصد از اقدامات و تلاش ها، در این حوزه به شکست منجر شده است.

جورج وسترمن، یکی از محققان دانشگاه MIT و نویسنده کتاب Leading Digital: Turning Technology Into Transforming Business ؛ معتقد است که تحول دیجیتال، نشانگر بازاندیشی بنیادی در مورد چگونگی استفاده سازمان از فناوری، پرسنل و فرایندها جهت تغییر اساسی عملکرد کسب و کار است.

در حالی که فناوری‌های نوظهور و فرایندهای بهبود یافته بسیار مهم هستند، داشتن مهارت‌های مناسب در کارکنان جهت هرگونه تغییر و تحول دیجیتال ضروری است. بر این اساس بنظر می‌رسد در موضوع تحول دیجیتال، نقش فرهنگ و پذیرش آن از سوی کارکنان، به اندازه سرمایه گذاری بر فناوری و دیجیتال‌سازی، مهم است. بر این اساس، مجموعه خدمات زیر در دپارتمان تحول دیجیتال گروه مشاوره مدیریت دانشـــــکار با تکیه بر توان علمی و تجربی متخصصین،  ارائه می‌گردد:

 

  • راهبرد کسب و کار در حوزه تحول دیجیتال

سازمان ها می‌بایست قبل از شروع سفر تحول دیجیتال، راهبرد کسب و کار در این حوزه را مشخص و تعریف نمایند. رهبرانی که هدفشان افزایش عملکرد سازمانی از طریق استفاده از فناوری‌های دیجیتال است معمولاً یک ابزار خاص در ذهن دارند که شاید “سازمان ما به استراتژی یادگیری ماشینی نیاز دارد.” اما تحول دیجیتال باید با راهبرد کسب و کار گسترده تری هدایت شود. ما در این گام به سازمان جهت شناسایی نقاط راهبردی کسب و کار و هسوسازی آن با تغییر و تحول دیجیتال، کمک خواهیم نمود.

 

  • تحلیل شکاف و ارزیابی سطح بلوغ دیجیتال

تحلیل شکاف دیجیتال سازمان و ارزیابی سطح بلوغ دیجیتال در ابتدای مسیر سازمان، جهت گذار به مراحل بالاتر و ترمیم، امری حیاتی و الزامی است. سازمانها به منظور تدوین و طراحی نقشه راه تحول دیجیتال خود، ابتدا می بایست یک درک جامع و همه سویه از وضعیت کنونی سطح دیجیتال خود برسند. در این گام، سطح بلوغ دیجیتال سازمان بر اساس پارامترهایی از قبیل مشتریان، استراتژی، تکنولوژی، فرآیندهای عملیاتی، سازمان و فرهنگ سازمانی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد تا برنامه ترمیم شکاف دیجیتال تدوین شود.ترمیم شکاف تحول دیجیتال به اقدامات منسجمی نیاز داشته و کل سازمان می بایست، متعهد به یک تغییر فرهنگی شود. رهبران در همه سطوح باید فراتر از محدوده نقش خود عمل نمایند.

 

  • آموزش و توانمندسازی سازمانی

یکی از مهم ترین درس‌آموخته‌ها از سازمان‌های پیشرو در این حوزه، تمرکز همه جانبه و توانمندسازی تیم متولی در طرح تحول دیجیتال است. سازمان‌هایی که به دنبال تحولات (دیجیتال و غیره هستند) به طور مکرر با مشاوران سازمانی که به استفاده از “بهترین روش‌ها” راه حل‌های متناسب با همه اعمال می‌کنند، رو به رو می شوند و این در حالی است ک رویکرد ما برای تبدیل سازمان‌های مربوطه، متکی به خودی‌ها و کارکنانی است که اشراف و اطلاعات دقیق درباره کارکردها و فرایندهای سازمانی داشته و به عنوان سفیران این طرح تحول در سازمان نقش ایفا می‌نمایند.

 

  • طراحی، تبیین و پیاده سازی نقشه راه تحول دیجیتال

سفر تحول دیجیتال بر اساس برنامه‌ریزی مشخص با تعریف گام‌های اجرایی و خروجی مشخص در یک بازه زمانی مورد نظر انجام می‌گیرد. ارزیابی سطح بلوغ سازمان در این حوزه، راهبردهای مدنظر در کنار گلوگاه‌های شناسایی شده، در طراح دقیق و جانمایی صحیح اقدامات و گام‌ها نقش اساسی خواهد داشت.
بهره گیری از مدل‌های مطرح و آزموده شده در کنار نگاه بومی و منطبق با سازمان‌های داخلی، در طراحی این نقشه راه مد نظر گروه مشاوره دانشــــکار بوده و تجارب طرح‌های مشابه در آن لحاظ خواهد شد.