سامانه نرم افزاری

سامانه مدیریت دانش دانشکار یک سامانه نرم‌افزاری تحت وب است که امکان ثبت، اشتراک گذاری و نگهداری از دانش سازمان را به شیوه‌ای کارا و کاربرپسند فراهم می‌کند. در این سامانه امکان تعریف انواع درس آموخته با توجه به نقش کاربر وجود دارد و هر درس‌آموخته پس از طی چرخه مدیریت درس‌آموخته خاص خود، در بانک درس آموخته منتشر و برای سایر کاربران بر اساس میزان دسترسی آن‌ها قابل نمایش است.

برخورداری سامانه از نقشه دانش پویا، مدیران دانشی سازمان‌ها را قادر کرده است تا تمامی منابع دانشی سازمان از قبیل درس‌آموخته‌ها، مستندات، فرآیندها، تکنولوژی‌ها، مهارت‌ها، خبرگان سازمانی و … را به شیوه‌ای کارآمد دسته‌بندی کرده، به صورت بصری به نمایش درآورند و ارتباطات میان این منابع را با استفاده از ساختار درختی مشخص کنند.

برخی از ویژگی‌های سامانه دانشکار عبارتند از:

با توجه به سیر حرکت سازمان‌ها به سمت سامانه‌های یکپارچه مدیریتی و سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)، در طراحی سامانه دانشکار به قابلیت‌های یکپارچگی با دیگر سامانه‌های سازمان نیز توجه شده است.