مقاله با عنوان شناسایی و اولویت بندی تکنیک‌های پیاده سازی مدیریت دانش در زنجیره تامین

   از آنجایی که موفقیت یک زنجیره تأمین به موفقیت تمامی اعضای زنجیره وابسته است و در مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین اعتقاد بر این است که افزایش پایدار بهره ‌وری یک عنصر زنجیره در گرو افزایش بهره‌وری سایر عناصر زنجیره است، لذا تسهیم دانش و اطلاعات در بین اعضای زنجیره از الزامات دستیابی به موفقیت […]

کتاب راهنمای عملی تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار

   تجربه یکی از ارزشمندترین سرمایه های سازمانی است. منبعی که در عین اهمیت، در بسیاری از سازمان‌ها و نهادها مورد توجه قرار نگرفته و با گذر زمان و تغییرات، دچار فراموشی می‌شود.    در سال‌های اخیر و در قالب طرح‌های مختلف مدیریت دانش، به موضوع تجربه نگاری و اکتساب دانش پرداخته شده است. اکتساب […]