اخبار

اخبار

مدیریت دانش در شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

   شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا در راستای راهبردهای خود که به “تبدیل شدن به یک شرکت فرآیندمحور، چابک و دانشی” اشاره دارد، اقدام به توسعه فعالیت‌های خود در زمینه مدیریت دانش و استفاده از رویکردها و

ادامه مطلب »